W tym roku mieliśmy przyjemność realizować zadanie „Promocja Folkloru Lachów Sądeckich w Macedonii” . Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Kulturalne SĄDECKIE – EDYCJA 2023” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.
W ramach zadania:
– przeprowadziliśmy  22 godziny zegarowe warsztatów tanecznych dla członków ZR Mystkowianie
– zorganizowaliśmy transport dla 45 członków ZR Mystkowianie do Macedonii

Zobaczcie jak ćwiczyliśmy pod okiem naszego choreografa Patryka Rutkowskiego w Wiejskim Domu Ludowym na Mystkowie

Zmiana społeczna jaka została osiągnięta poprzez realizację zadania:
– wzrost kompetencji w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego
– wzrost umiejętności tanecznych członków Zespołu Regionalnego Mystkowianie
– rozwój kompetencji kulturowych
– zainteresowanie lokalnym folklorem
– członkowie Zespołu otrzymali warunki do prezentowania piękna folkloru „Małej Ojczyzny”

Podczas festiwalu promowaliśmy folklor Lachów Sądeckich

oraz Sądecczyzny (Rusnacy, Mieszanie Ziemi Sądeckiej)

 

————————————
Patronat Honorowy: Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Kulturalne SĄDECKIE – EDYCJA 2023 przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.