KAMIL WIATR – KIEROWNIK ZESPOŁU REGIONALNEGO MYSTKOWIANIE