PATRYK RUTKOWSKI – CHOREOGRAF I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY ZESPOŁU REGIONALNEGO MYSTKOWIANIE

Patryk Rutkowski – etnolog, badacz kultury ludowej, choreograf oraz pedagog. Zainteresowanie do folkloru wyniósł z rodzinnego domu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (geografia oraz etnologia i antropologia kulturowa) oraz Dwuletniego Studium Tańca – specjalizacja Taniec Ludowy organizowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury. Wykładowca Kursu dla Instruktorów Tańca Ludowego. Współwłaściciel firmy Szafa ETNOgrafa zajmującej się badaniami etnograficznymi, rekonstrukcją oraz szyciem strojów ludowych i odzieży stylizowanej polskim folklorem.

Od 2009 roku choreograf Zespołu Regionalnego Mali Mystkowianie, a od 2014 roku kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego Mystkowianie. Ostatnie 9 lat pracy zawodowej poświęcił na odtworzeniu mystkowskiego folkloru. Na podstawie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi oraz starych fotografii udało się w całości zrekonstruować zapomniane (wręcz unikatowe) tańce, zabawy, śpiewy oraz stroje. Dodatkowo w ciągu swojej działalności dokonał rekonstrukcji tańców z okolic Alwerni wraz ze strojem ludowym, odtworzył strój ludowy z okolic Biskupic oraz Dobczyc.
Zainteresowania badawcze: kultura ludowa Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko – pogórzańskiego oraz ubiory ludowe.

Obecne zainteresowania dotyczą kultury materialnej Karpat i Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem grup etnograficznych zamieszkujących Sądecczyznę, kultury Łemków, ubiorów ludowych lachowskich i góralskich, a także grup ościennych, kultury społecznej i duchowej dawnej wsi.

W 2019 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Srebrne Jabłko Sądeckie oraz Medal Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”. W 2021 dołączył do grona Ekspertów ds. Folkloru Polskiej Sekcji CIOFF. W 2022 roku wyróżniony w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.