BENEDYKT PORĘBA – HONOROWY KIEROWNIK ZESPOŁU REGIONALNEGO MYSTKOWIANIE

Benedykt Poręba – niestrudzony społecznik, pasjonat folkloru, założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, wieloletni samorządowiec w gminie Kamionka Wielka.
Niestrudzony, lokalny patriota, który nie zważając na wiek, wciąż bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, gminnej i powiatowej.

Mieszka w Mystkowie. Z tą przepiękną miejscowością w gminie Kamionka Wielka związany jest od 1963 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również na tej samej uczelni podyplomowe studium bankowości. Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, dyrektorem ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Ceramicznym Biegonice Składy sp. z o.o.

Żyłkę społecznika zawsze miał we krwi. Nie zamierza rezygnować z tego, co kocha – działać dla ludzi. Czyni to ze wspaniałym efektem na wielu płaszczyznach.

Jest radnym gminy Kamionka Wielka. Mandat ten piastuje nieprzerwanie od trzydziestu sześciu lat. W latach 1990 – 1996 pan Benedykt był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kamionka Wielka, od 2002 do 2006 roku przewodniczący RG.

Od 1967 roku aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Jest wiceprezesem tej jednostki.

Inicjator nadania szkole w Mystkowie imienia ks. prof. Piotra Poręby.
W 1984 roku założyli z żoną Hanną Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie”, a w 2014 roku pan Benedykt założył Zespół Regionalny „Mystkowianie”. W 2015 roku otrzymał tytuł Sądeczanina Roku.

Benedykt Poręba (w kategorii osobowość) oraz zespół „Mystkowianie (w kategorii instytucja/zespół) zwyciężyli bezapelacyjnie w III Plebiscycie o Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

Benedykt Poręba był wielokrotnie odznaczany za działalność społeczną i kulturalną. Otrzymał między innymi Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Srebrne oraz Złote Jabłko Sądeckie, a także Złoty, Srebrny i Brązowy Medal OSP. W 2019 roku otrzymał Medal Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”. Dwukrotnie otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Benedykt Poręba w 2022 roku został Seniorem Roku w ramach plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior i Seniorka Roku”, a w 2023 roku Stowarzyszenie Lachów Sądeckich uhonorowało go Złotym Lachowskim Sercem.