Wspaniała wiadomość ❤
Nasz kierownik artystyczny Patryk Rutkowski decyzją Kapituły oraz Zarządu Województwa Małopolskiego otrzymał WYRÓŻNIENIE w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce!
Patryk w imieniu wszystkich członków Zespół Regionalny Mystkowianie serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i z niecierpliwością czekamy na nowe pomysły, które wspólnie będziemy realizować.
W liście od Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Pani Iwona Gibas czytamy: Pana szczególne oddanie i realizowana z pasją działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie dawnych obrzędów i zwyczajów Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego poprzez projekty edukacyjne i wydawnicze, zostały dostrzeżone nie tylko przez szanowne gremium przyznające Nagrodę, ale przede wszystkim społeczność lokalną którą udało się Panu zintegrować wokół Zespołu Regionalnego Mystkowianie oraz wielu wydarzeń kulturalnych promujących tradycje i walory ziemi, które zainicjował Pan w swojej miejscowości. Prowadzona przez Pana działalność na niwie rodzimej kultury zasługuje na to wyjątkowe wyróżnienie.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada o godz. 11:00 w Centrum Sztuki Mościce.