Zespół Regionalny Mystkowianie od listopada został pełnoprawnym członkiem kolejnej organizacji! Tym razem dołączył do grona THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF FOLK ART –THE POLISH SECTION/ MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI SZTUKI LUDOWEJ – SEKCJA POLSKA

List Gratulacyjny
dla Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”

Miło nam oznajmić, iż Rada Wykonawcza Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV/UNESCO, po zapoznaniu się z deklaracją Kandydata na członka zbiorowego PS IOV i uzyskaniu bardzo pozytywnej rekomendacji od aktualnego członka PS IOV, w dn. 7. 11. 2022 jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, prezentującego folklor taneczny i obrzędowy Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego, laureata i uczestnika wielu festiwali konkursowych i przeglądowych oraz międzynarodowych spotkań folklorystycznych w kraju i poza jego granicami, na członka zbiorowego Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV.

Serdecznie gratulujemy i życzymy ogromnej satysfakcji z Państwa tak cennej działalności na forum polskim i międzynarodowym.
W imieniu Rady Wykonawczej oraz Prezydium PS IOV
prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, przewodnicząca PS IOV
Lublin, 7.11. 2022