Zespół Regionalny Mystkowianie oraz Stowarzyszeniem Mystkowianie realizuje wyjątkowy projekt „Mistrz tradycji – nauka tradycyjnych tańców ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich.”
Za nami kolejne zajęcia podczas których Patryk Rutkowski przybliżył nam tańce:
POLKA W LEWO
POLKA  Z LIŚCIEM
POLKA Z PRZYŚPIEWKAMI

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Celem projektu jest przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu tańca ludowego ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich. Dodatkowo, zadanie zakłada kontynuację lachowskich tradycji tanecznych i podtrzymanie międzypokoleniowego przekazu, poprzez naukę archaicznych tańców i przywrócenie praktyce wykonawczej starych tańców lachowskich. Zadanie zakłada rekrutację 40 uczestników (mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, kobiety i mężczyźni od 14 roku życia). Na etapie rekrutacji Oferent wraz z Mistrzem tradycji weźmie pod uwagę zainteresowania i predyspozycje do nabycia umiejętności tanecznych przesłuchiwanych kandydatów do projektu. Do projektu chcemy również zaangażować najstarszych mieszkańców wschodniej części Lachów Sądeckich (m.in. Benedykt Poręba – 86 lat- założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie)- nosicieli tradycji, którzy aktywnie brali udział w realizacji etnograficznych badań terenowych). Zadanie wpisuje się w zakres działań zgodnych z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki realizacji projektu unikatowe tańce ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich zostaną w tradycyjnej formie w bezpośrednim przekazie przekazane następnemu pokoleniu. W efekcie realizacji zadania wzrośnie też świadomość tożsamości kulturowej uczestników zadania, jak i beneficjentów pośrednich. Przekazanie wiedzy i umiejętności tanecznych, osobom zaangażowanym w życie społeczne regionu, daje nam gwarancję dalszego procesu naturalnej ich transmisji w regionie Lachów Sądeckich. Wyszkolenie kolejnych „nosicieli” wiedzy regionalnej pozwoli też na rozszerzenie oferty kulturalnej wsi Mystków o zajęcia z zakresu tradycyjnego tańca ludowego. Projekt dodatkowo przyczyni się do utrwalenia lokalnej kultury wśród mieszkańców Mystkowa oraz gminy Kamionka Wielka. Co więcej, przyczyni się do zwiększenia oferty kulturalnej na terenie gminy Kamionka Wielka – terenie o utrudnionym dostępie do kultury.