Od 2 do 4 października w Pijalni Głównej w Krynicy – Zdrój, odbywał się I Festiwal Zespołów Lachowskich i Góralskich. Organizatorem był Sądeczanin 😀
Komisja artystyczna przyznała nam nagrodę 🏆za tradycyjne tańce, ukazane w kontekście obyczajowym.
Dodatkowo nasz choreograf  otrzymał nagrodę 🏆indywidualną za szczególną dbałość o różnorodność strojów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym.