W ramach realizacji projektu „Inkubator rozwoju kompetencji kulturowych” grupa młodzieżowa naszego Zespołu odwiedziła Samorządowy Kraj Preszowski.
Wizytę na Słowacji rozpoczęli od pięknego koncertu, podczas którego zaprezentowali tańce rusnackie. Dzięki uczestnictwu w Festiwalu Folkloru Góralskiego w miejscowości Ździar mogli poznać lokalną kulturę ludową, która powstała w drodze kolonizacji wołoskiej w II połowie XVI wieku. Lokalne budownictwo wykazuje duże wpływy podhalańskie, choć przeważa klasyczny spiski układ zagród ustawianych w czworoboki z podwórkiem w środku, do którego wjazd prowadzi przez ozdobne bramy. Większość starych domów kryta jest gontami. Kilka części wsi stanowi tzw. pamiątkę słowackiej kultury narodowej. Nadal żywy jest tu góralski folklor, działalność prowadzą zespoły regionalne.

 

Obecnie Zdziar stanowi najważniejszy ośrodek turystyczny Tatr Bielskich, słynący z dużej ilości wyciągów i pensjonatów. Dwa główne tereny zjazdowe Zdziaru to Dolina Bachledzka (Bachledova dolina) i Średnica (Strednica). Wyciągi na Średnicy od przejścia na Łysej Polanie dzieli jedynie 10 km. Grzbietami pobliskiej Magury Spiskiej i Doliną Mąkową (Monkova dolina) prowadzą trasy biegowe o łącznej długości 30 km. We wsi jest używana gwara spiska, zaliczana przez polskich językoznawców jako gwara dialektu małopolskiego języka polskiego, przez słowackich zaś jako gwara przejściowa polskosłowacka. W pierwszej ćwierci XXI wieku wciąż żywa jest też góralska tradycja objawiająca się m.in. noszeniem przy okazji większych uroczystości lokalnej odmiany stroju spiskiego.

Po koncercie uczestnicy projektu spędzili aktywnie czas, spacerując słynną „ścieżką w koronach drzew”.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Autor projektu: Kamil Wiatr