8-9 października na scenie sądeckiego Sokoła oraz w kościele parafialnym na Mystkowie odbyła się pierwsza edycja Spotkań z Lachami Sądeckimi. Nowy format spotkał się z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy licznie zgromadzona publiczność. Organizatorem dwudniowego wydarzenia był Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa. 

 

Spotkania z Lachami Sądeckimi składały się z trzygodzinnego koncertu na którym zaprezentowało się pięć zespołów ludowych (z czego aż 3 są członkami Polskiej Sekcji CIOFF) z 4 regionów etnograficznych oraz z uroczystej mszy świętej na Mystkowie, gdzie został poświęcony przygotowany przez członków Zespołu feretron z obrazem Matki Bożej w odzieniu lachowskim. Partnerem wydarzenie było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

CÓŻ TO BYŁA ZA SOBOTA W NOWYM SĄCZU!

Wielkie święto kultury ludowej rozpoczęło się o godz. 15:00 w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Po przywitaniu gości, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Henryka Kowalczyka wręczył dla Zespołu Regionalnego Mystkowianie puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dowód uznania za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie w działania społeczne na rzecz polskiej wsi.

 

W scenerii dawnej karczmy publiczność podziwiała pełne bogactwo strojów, tańca, śpiewu i muzyki w wykonaniu gospodarzy – Zespołu Regionalnego Mystkowianie z Mystkowa, którzy zaprezentowali zrekonstruowany folklor z okolic Mystkowa (pogranicze lachowsko – pogórzańskie), tańce pogórzańskie oraz folklor Lachów Sądeckich z centralnej części regionu. Na scenie dwukrotnie prezentowali się również przedstawiciele ZPiT Ziemia Żywiecka (Górale Żywieccy) Zespołu Regionalnego Zielony Jawor z Krempach (Górale Spiscy), Zespół Regionalny Skalnik z Kamionki Wielkiej (Lachy Sądeckie) oraz goście z Tarnowa – ZPiT Świerczkowiacy.

Podczas widowiska wyreżyserowanego przez inicjatora i pomysłodawcę całego wydarzenia – Patryka Rutkowskiego zaprezentowało się ponad 250 artystów. Wspólny finał składał się m.in. z czardasza, obyrtki oraz lachowskiej polki. Na koniec gospodarze z Mystkowa uhonorowali występujących pamiątkowymi dyplomami, a na ręce kierowników/choreografów (Pani Wiesława Hazuka, Pani Krystyna Kwaśniewska i Jan Brodka, Pani Maria Wnęk oraz Pani Patrycja Wojtarowicz) złożyli okazjonalne róże. Kierownik Mystkowian oraz autor projektu– Kamil Wiatr na koniec podziękował wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie podczas przygotowań oraz intensywny sezon artystyczny, w którym zespół z Mystkowa koncertował na 2 kontynentach, w 6 państwach, dając przy tym 43 godzinne koncerty.

Podczas sobotniego koncertu na widowni pojawili się m.in.; Poseł na Sejm RP – Patryk Wicher, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Radna Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Andrzej Zarych, przedstawiciele władz lokalnych (Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej), organizacji pozarządowych, ruchu folklorystycznego oraz  LGD „Korona Sądecka”.

Po zakończonym koncercie wszyscy artyści udali się do Wiejskiego Domu Kultury na Mystkowie, gdzie przy ludowej muzyce wspólnie bawili się do białego rana. Wspaniały poczęstunek dla uczestników przygotowało Koło Gospodyń wiejskich z Mystkiowa, a podczas porannych prób do koncertu Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” z Tymowej i Restauracja „Nawojka” z Nawojowej.

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTE W KOŚCIELE PARAFIALNY NA MYSTKOWIE

W niedzielę podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym na Mystkowie miało miejsce poświęcenie obrazu Matki Bożej w odzieniu lachowskim, który został przyniesiony do świątyni w formie feretronu. Msza w oprawie lachowskiej została zorganizowana przez ponad 70 członków Zespołu Regionalnego Mystkowianie. Lachowskie pieśni, czytania mszalne w gwarze oraz odmówienie modlitwy różańcowej dodało uroczystego charakteru wydarzeniu na Mystkowie. Na mszy świętej był obecny m.in. Pan Piotr Gąsienica – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Poświęcony obraz można obejrzeć w kościele na Mystkowie do przyszłej niedzieli.


ORGANIZATOR

Zespół Regionalny Mystkowainie

PARTNER

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

WYDARZENIE WSPIERALI

Okiem Fotoreportera

Restauracja Nawojka

PATRONAT MEDIALNY

Radio RDN Nowy Sącz

miastoNS.pl

DTS24

_________________________________________________

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.