WIELKI SUKCES ZESPOŁU REGIONALNEGO MYSTKOWIANIE!

Na 54 Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu za program „Powrót z asenterunku” Zespół Regionalny Mystkowianie otrzymał Brązowe Żywieckie Serce.
Zespół z Mystkowa jako jedyny przedstawiciel Lachów Sądeckich otrzymał jedną z głównych nagród festiwalu, w którym startowało 24 góralskie zespoły.

Mystkowianie podczas FFGP występili w kategorii artystycznie opracowanej i zaprezentowali widowisko pt. „Powrót z asenterunku”.
Niespełna rok po 46. urodzinach cesarza Franciszka Józefa I mężczyźni z cesarskiego wojska wracają pociągiem na stację w Kamionce Wielkiej. Wśród nich są ci, którzy za sprawą mystkowskiego wójta i jaśnie panującego, miłościwego Cesarza zostali zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej, ale też i tacy, którzy w armii spędzili długie lata w zastępstwie za bogatych rekrutów. Podczas drogi do rodzinnych miejscowości wstąpią do przydrożnej, żydowskiej karczmy, w której oczekiwał będzie na nich wójt. Na wieść o powrocie mężczyzn w karczmie zagoszczą ich rodziny oraz mieszkańcy okolicznych wiosek. To idealna okazja do wspólnej zabawy, śpiewów i tańców. Całości towarzyszyła będzie muzyka, w której pojawiły się przywiezione z Austro-Węgier instrumenty,
w tym: heligonka, kornet oraz klarnet.

Członkowie zespołu zaprezentowali charakterystyczne tańce, melodie oraz odświętne ubiory, m.in. ze wsi Mystków, sąsiedniej Mszalnicy, odrębnej kulturowo wsi Cieniawa, a także unikatowej w skali całego subregionu Lachów – Kamionki. Do karczmy zawitali również Rusnacy z Królowej Ruskiej, odległej od Mystkowa niespełna pięć kilometrów.
Dodatkowo Mystkowianie zrekonstruowali na potrzeby tego widowiska następujące tańce: sztajerek, mazurkę (zwaną potocznie gałganką), kowol (odnaleziony we wsi Mystków) oraz chodzonego. Przy pracach nad widowiskiem Patryk Rutkowski przeprowadził 100 wywiadów kwestionariuszowych i 350 wywiadów ankietowych. Większość melodii została odnaleziona podczas licznych muzealnych kwerend i badań terenowych. Dzięki zapisom S. Udzieli, R. Reinfussa oraz zbiorom Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie po raz pierwszy zespół pokazał czepek z Kamionki.

Scenariuszem, reżyserią, choreografią i konsultacją etnograficzną zajął się Patryk Rutkowski.
Autorami opracowania muzycznego są: Remigiusz Szczecina, Damian Cwynar oraz Łukasz Kowalik.
Scenografię przygotował Jacek Głowacki.

Zdjęcia: Waldemar Kompała