Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się Grupa Starostów w nowych strojach pozyskanych w ramach projektu, który wspólnie realizujemy z LGD Korona Sądecka ❤
Nasza garderoba wzbogaciła się o: 6 kompletów strojów męskich, 2 kaboty, 2 wizytki, 2 gurmany, 4 koszule męskie oraz 12 spódnic. Stroje zaprezentowaliśmy na terenie LGD Korona Sądecka już trzykrotnie na Festynie Parafialnym „Jednością Silni” w Mystkowie, Festynie Rodzinnym przy SP w Mystkowie oraz na Festiwalu Chleba organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

 

—————————————————————————

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn Promocja Zespołu Regionalnego Mystkowianie poprzez zakup strojów ludowych z regionu Lachów Sądeckich objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. Oferta kulturalna LGD „Korona  Sądecka” objętego umową nr 02858-6935-UM0620191/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu zachowanie dziedzictwa  lokalnego  i promocja obszaru LGD poprzez zakup strojów ludowych z regionu Lachów Sądeckich dla Zespołu Regionalnego Mystkowianie,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zakup strojów ludowych z regionu Lachy Sądeckie (6 kpl. strój męski, 1 szt. kabot, 2 szt. wizytka, 2 szt. gurmana, 12 sz.t spódnica damska, 4 szt. koszula męska) oraz prezentacja strojów   podczas wydarzenia kulturalnego dla ok. 100 osób.