PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Artystycznej II Przeglądu Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus, który odbył się w Mystkowie 18 lutego 2023 roku.

 

Komisja Artystyczna w składzie:

Monika Kurzeja – muzyk, językoznawca – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Przewodnicząca Komisji Artystycznej

Józef Trojan – muzyk, folklorysta

Patryk Rutkowski – etnolog, choreograf, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF

 

po przesłuchaniu i gruntownej ocenie  36 prezentacji konkursowych śpiewaków solistów, w tym:  16 dorosłych, 11 młodzieżowych i  9 dziecięcych, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ „LACHOSKI BUKIECIK” i nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje KRZYSZTOF DOBOSZ

 

Kategoria dorosłych:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci Albumu Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” ufundowaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu otrzymuje ELŻBIETA MUSIAŁ 

Dwa równorzędne II miejsca i nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje JOANNA MICHALIK  oraz DOMINIKA SZOŁDROWSKA 

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 150 zł otrzymuje DOROTA TOKARZ

Cztery równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne w kwocie 100 zł otrzymują:

RAFAŁ MATRAS
JOANNA OCIEPKA
MAGDALENA MOTYKA
BEATA ZACZEK 

Wyróżnienie dodatkowe i nagrodę rzeczową otrzymuje MAGDALENA TABASZEWSKA 

NAGRODĘ IM. ALEKSANDRA MENHARDA otrzymuje DOMINIKA SZOŁDROWSKA 


Kategoria młodzieży:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci Albumu Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” ufundowaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu otrzymuje KLAUDIA MUCHA 

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje ZUZANNA PORĘBA 

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 150 zł otrzymuje WIKTORIA MUCHA 

Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę rzeczową otrzymuje SYLWIA PAZGAN, MAŁGORZATA MAJERSKA

 

Kategoria dzieci:

I miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje FAUSTYNA SIEDLARZ 

II miejsce i nagrody otrzymuje KAROLINA SKÓRNÓG 

III miejsce i nagrody otrzymuje EMILIA BEDNAREK 

Wyróżnienie  i nagrodę rzeczową otrzymuje GABRIELA KIEŁBASA 

Fundatorem nagród finansowych oraz rzeczowych są:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej w kwocie 600 zł oraz nagrody rzeczowe 
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w kwocie 1500 zł oraz 3 Albumy Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej”
 • Pracownia Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa (nagrody rzeczowe w postaci 4 spódnic lachowskich)
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nagrody rzeczowe)
 • Barbara Menhard z Monachium w kwocie 200 zł 
 • Województwo Małopolskie (nagrody rzeczowe)
 • LGD „Korona Sądecka” (nagrody rzeczowe)

Każdy uczestnik przeglądu, za udział otrzymał nagrody rzeczowe w postaci korali lub cioska ufundowane przez Pracownia Stroju Ludowego SzafaEtnografa.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowaniach do przeglądu.  Dziękujemy pomysłodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w sprawną organizację konkursu: Gospodarzom – Zespołowi Regionalnemu Mystkowianie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej, Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa oraz MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, patronom honorowym wydarzenia oraz podmiotom wspierającym wydarzenie.

ORGANIZATORZY:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
 • Małopolska
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Pracownia Stroju Ludowego SzafaETNOgrafa
 • Zespół Regionalny Mystkowianie (Stowarzyszenie Mystkowianie)

PATRONAT HONOROWY:

 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego
 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
 • Andrzej Stanek – Wójt Gminy Kamionka Wielka
 • Benedykt Poręba – Kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie
 • Honorowy Patronat Polskiej Sekcji CIOFF®

PRZEGLĄD WSPIERAJĄ:

 • Małopolska
 • Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
 • LGD Korona Sądecka

PATRONAT MEDIALNY:

 • Okiem Fotoreportera
 • RDN Nowy Sącz

________________________________________________

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.