PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Artystycznej I Przeglądu Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus, który odbył się w Mystkowie 19 lutego 2022 roku.

Komisja w składzie:

Monika Kurzeja                     – muzyk, językoznawca – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – przewodnicząca komisji

Patryk Rutkowski                 – etnolog, choreograf, ekspert polskiej sekcji CIOFF

Aleksander Smaga                – muzyk – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu

 

po przesłuchaniu i gruntownej ocenie 38 prezentacji konkursowych śpiewaków solistów, w tym: 20 dorosłych, 14 młodzieżowych i 4 dziecięcych, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODĘ GŁÓWNA „LACHOSKI BUKIECIK” i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł, voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 400 zł oraz wydawnictwo Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ – „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” otrzymuje Agata Niepsuj z Ptaszkowej

 

Kategoria dorosłych:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł, voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 200 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci Albumu Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” otrzymuje Damian Cwynar z Paszyna

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 150 zł, voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 200 zł otrzymuje Krzysztof Dobosz
z Kamionki Wielkiej

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł, voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 100 zł otrzymuje Wojciech Sułkowski
z Podegrodzia

Wyróżnienie w postaci dyplomu oraz voucheru do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 100 zł otrzymuje Dawid Ciągło z Podegrodzia 

NAGRODĘ IM. ALEKSANDRA MENHARDA o wartości 200 zł otrzymuje Czesław Majewski z Mystkowa

Nagrody dodatkowe otrzymują:
Gabriela Barnach z Maciejowej
Katarzyna Kolasa z Naszacowic
Mariola Lorek z Przyszowej
Anna Michalik ze Stronia
Natalia Pietruch z Kamionki Wielkiej


Kategoria młodzieży:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 150 zł, voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 200 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci plecaka i Albumu Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” otrzymuje Justyna Głowacka z Mystkowa

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł, voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 100 zł otrzymuje Justyna Szczurek z Piątkowej

III miejsce i voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 100 zł otrzymuje Magdalena Bocheńska z Nowego Sącza

Wyróżnienie w postaci dyplomu oraz voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 50 zł otrzymuje Michał Migacz z Niskowej

 

Kategoria dzieci:

I miejsce i voucher do wykorzystania w Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa w wysokości 100 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci Albumu Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” otrzymuje Patrycja Skórnóg z Witowic Dolnych

II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Oliwia Nowak z Olszany

III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Karolina Skórnóg z Witowic Dolnych

Wyróżnienie i nagrodę rzeczową otrzymuje Zofia Tokarz z Ptaszkowej

 

Fundatorem nagród finansowych oraz rzeczowych są:

 • Zespół Regionalny Mystkowianie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
 • Pracownia Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
 • Państwo Bogdańscy z Kamionki Wielkiej
 • Barbara Menhard z Monachium
 • Województwo Małopolskie
 • LGD „Korona Sądecka”
 • Sądeczanin

 

Dziękujemy pomysłodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w sprawną organizację konkursu: Gospodarzom – Zespołowi Regionalnemu Mystkowianie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej oraz Pracowni Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa; współorganizatorowi – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu z Dyrektorem Panem Andrzejem Zarychem na czele, patronom honorowym wydarzenia: Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pani Józefie Szczurek-Żelazko (posłance na Sejm RP), Pani Marcie Mordarskiej (Radnej Województwa Małopolskiego), Panu Markowi Kwiatkowskiemu (Staroście Nowosądeckiemu), Panu Andrzejowi Stankowi (Wójtowi Gminy Kamionka Wielka) oraz Panu Benedyktowi Porębie (Kierownikowi Zespołu Regionalnego Mystkowianie). Dziękujemy również patronom medialnym: TVP3 Kraków, Sądeczanin, miastoNS.pl oraz podmiotom wspierającym wydarzenie: Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej oraz Okiem Fotoreportera.

ORGANIZATORZY:

 • Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
 • Pracownia Stroju Ludowego SzafaEtnografa

WSPÓŁORGANIZAOR:

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

PATRONAT HONOROWY:

 • Józefa Szczurek – Żelazko – poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego
 • Honorowy Patronat Starosty Nowosądeckiego
 • Andrzej Stanek – Wójt Gminy Kamionka Wielka
 • Benedykt Poręba – Kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie

PRZEGLĄD WSPIERAJĄ:

                   

PATRONAT MEDIALNY: