Wspaniałe informacje z LGD Korona Sądecka!
W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na realizację grantu: „Promocja Zespołu Regionalnego Mystkowianie poprzez zakup strojów ludowych z regionu Lachów Sądeckich”.
Nasza garderoba wzbogaci się o piękne lachowskie gurmany, wizytki, spódnice, koszule, spodnie, kamizelki i cudowny kabot.
Nie możemy się doczekać!
—————————————————————————

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.  Promocja Zespołu Regionalnego Mystkowianie poprzez zakup strojów ludowych z regionu Lachów Sądeckich objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. Oferta kulturalna LGD „Korona  Sądecka” objętego umową nr 02858-6935-UM0620191/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu zachowanie dziedzictwa  lokalnego  i promocja obszaru LGD poprzez zakup strojów ludowych z regionu Lachów Sądeckich dla Zespołu Regionalnego Mystkowianie,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zakup strojów ludowych z regionu Lachy Sądeckie (6 kpl. strój męski, 1 szt. kabot, 2 szt. wizytka, 2 szt. gurmana, 12 sz.t spódnica damska, 4 szt. koszula męska) oraz prezentacja strojów   podczas wydarzenia kulturalnego dla ok. 100 osób.