Co za wspaniała wiadomość ❤
Zespół Regionalny Mystkowianie otrzymał 🏆PUCHAR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk w dowód uznania za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie w działania społeczne na rzecz polskiej wsi.
Bardzo dziękujemy za docenienie i wyróżnienie naszej pracy 🙂 Już wkrótce przekażemy informację o dacie i miejscu odbioru nagrody.
W tym miejscu szczególnie dziękujemy Benedykt Poręba za niekończącą się energię i motywację do kultywowania lachowskiej tradycji oraz Patryk Rutkowski za wytrwałość w rekonstrukcji folkloru z okolic Mystkowa. Wielkie ukłony należą się każdemu z Mystkowian – bez Waszego zaangażowania, poświęcenia nic nie byłoby możliwe.