Zespół Regionalny Mystkowianie oraz Stowarzyszeniem Mystkowianie realizuje wyjątkowy projekt „Mistrz tradycji – nauka tradycyjnych tańców ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich.”
W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 18:00 w Domu Ludowym na Mystkowie.
Zapraszamy kobiety oraz mężczyzn z terenu Gminy Kamionka Wielka w wieku od 14 roku życia.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Warsztaty będą odbywać się od kwietnia do grudnia 2023 roku.
Harmonogram zajęć:

GRUPA I (GODZ. 18:00 – 20:00) – miejsce DOM LUDOWY W MYSTKOWIE
GRUPA II (GODZ. 20:15 – 22:15) – miejsce DOM LUDOWY W MYSTKOWIE

warsztat 1 13.04 UTANECZNIENIE
warsztat 2 20.04 UTANECZNIENIE
warsztat 3 21.04 UTANECZNIENIE
warsztat 4 27.04 POLKA
warsztat 5 28.04 WALC
warsztat 6 4.05 CHODZONY
warsztat 7 5.05 CHODZONY
warsztat 8 12.05 MAZURKA
warsztat 9 19.05 MAZURKA
warsztat 10 26.05 POLKA W LEWO
warsztat 11 2.06 POLKA W LEWO
warsztat 12 9.06 POLKA Z LIŚCIEM
warsztat 13 15.06 POLKA Z LIŚCIEM
warsztat 14 16.06 POLKA Z PRZYŚPIEWKAMI
warsztat 15 23.06 POLKA Z PRZYŚPIEWKAMI
warsztat 16 7.07 TRAMELPOLKA
warsztat 17 13.07 TRAMELPOLKA
warsztat 18 14.07 TRAMELPOLKA
warsztat 19 21.07 POLKA MAJDERKA
warsztat 20 28.07 POLKA MAJDERKA
warsztat 21 3.08 SZTAJER
warsztat 22 4.08 SZTAJER
warsztat 23 11.08 SZTAJER
warsztat 24 18.08 WALC STARODAWNY
warsztat 25 25.08 WALC STARODAWNY
warsztat 26 1.09 SZEWC
warsztat 27 8.09 SZEWC
warsztat 28 14.09 KOWOL
warsztat 29 15.09 KOWOL
warsztat 30 22.09 POLKA MYSTKOWIANKA
warsztat 31 5.10 POLKA MYSTKOWIANKA
warsztat 32 6.10 POLKA GWÓŹDŹ
warsztat 33 13.10 POLKA GWÓŹDŹ
warsztat 34 20.10 POLKA GWÓŹDŹ
warsztat 35 27.10 NISKOWIANKA
warsztat 36 3.11 NISKOWIANKA
warsztat 37 10.11 NISKOWIANKA
warsztat 38 16.11 WARSZAWIANKA
warsztat 39 17.11 WARSZAWIANKA
warsztat 40 24.11 POLKA Z NOGI
warsztat 41 1.12 POLKA Z NOGI
warsztat 42 7.12 KRZYŻOK
warsztat 43 8.12 KRZYŻOK
warsztat 44 14.12 HOLA WALC
warsztat 45 15.12 HOLA WALC

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Celem projektu jest przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu tańca ludowego ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich. Dodatkowo, zadanie zakłada kontynuację lachowskich tradycji tanecznych i podtrzymanie międzypokoleniowego przekazu, poprzez naukę archaicznych tańców i przywrócenie praktyce wykonawczej starych tańców lachowskich. Zadanie zakłada rekrutację 40 uczestników (mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, kobiety i mężczyźni od 14 roku życia). Na etapie rekrutacji Oferent wraz z Mistrzem tradycji weźmie pod uwagę zainteresowania i predyspozycje do nabycia umiejętności tanecznych przesłuchiwanych kandydatów do projektu. Do projektu chcemy również zaangażować najstarszych mieszkańców wschodniej części Lachów Sądeckich (m.in. Benedykt Poręba – 86 lat- założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie)- nosicieli tradycji, którzy aktywnie brali udział w realizacji etnograficznych badań terenowych). Zadanie wpisuje się w zakres działań zgodnych z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki realizacji projektu unikatowe tańce ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich zostaną w tradycyjnej formie w bezpośrednim przekazie przekazane następnemu pokoleniu. W efekcie realizacji zadania wzrośnie też świadomość tożsamości kulturowej uczestników zadania, jak i beneficjentów pośrednich. Przekazanie wiedzy i umiejętności tanecznych, osobom zaangażowanym w życie społeczne regionu, daje nam gwarancję dalszego procesu naturalnej ich transmisji w regionie Lachów Sądeckich. Wyszkolenie kolejnych „nosicieli” wiedzy regionalnej pozwoli też na rozszerzenie oferty kulturalnej wsi Mystków o zajęcia z zakresu tradycyjnego tańca ludowego. Projekt dodatkowo przyczyni się do utrwalenia lokalnej kultury wśród mieszkańców Mystkowa oraz gminy Kamionka Wielka. Co więcej, przyczyni się do zwiększenia oferty kulturalnej na terenie gminy Kamionka Wielka – terenie o utrudnionym dostępie do kultury.