Mystków leżący w obrębie gminy Kamionka Wielka, umiejscowiony jest na podwójnym pograniczu, stanowiąc obszar buforowy między grupami krakowskimi (od północy) oraz grupami góralskimi (od południa) (Reinfuss 1939), a także między grupą etnograficzną Lachów Sądeckich (od zachodu) i Pogórzan (od wschodu). Pomimo nachodzących na siebie wielokulturowych cech, mieszkańcy wsi zaliczani są do grup lachowskich. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na unikatowość lokalnej tradycji było bezpośrednie sąsiedztwo grup rusińskich górali karpackich (Łemków), a także powstała w 1876 roku kolej relacji Tarnów-Leluchów, która za sprawą wybudowanej stacji w Kamionce Wielkiej, przyczyniła się umocnienia wymiany kulturowej z miastem. Obecnie jest tylko jedna osoba, która w dogłębny sposób zbadała oraz udokumentowała tą część kultury tradycyjnej (również tanecznego) Lachów Sądeckich, uwzględniając przede wszystkich jego unikatowy charakter w oparciu o przekaz najstarszych mieszkańców miejscowości.

Celem projektu był przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu tańca ludowego ze wschodniej części regionu Lachów Sądeckich. Dodatkowo, zadanie zakładało kontynuację lachowskich tradycji tanecznych i podtrzymanie międzypokoleniowego przekazu, poprzez naukę archaicznych tańców z okolic Mystkowa i przywrócenie praktyce wykonawczej starych tańców lachowskich.

Dzięki realizacji projektu unikatowe tańce z okolic Mystkowa (wschodnia część regionu Lachów Sądeckich) zostały w tradycyjnej formie w bezpośrednim przekazie przekazane następnemu pokoleniu. W efekcie realizacji zadania wzrosła też świadomość tożsamości kulturowej uczestników zadania, jak i beneficjentów pośrednich. Przekazanie wiedzy i umiejętności tanecznych, osobom zaangażowanym w życie społeczne regionu, daje nam gwarancję dalszego procesu naturalnej ich transmisji w regionie Lachów Sądeckich. Wyszkolenie kolejnych „nosicieli” wiedzy regionalnej pozwoli też na rozszerzenie oferty kulturalnej wsi Mystków o zajęcia z zakresu tradycyjnego tańca ludowego. Projekt dodatkowo przyczynił się do utrwalenia lokalnej kultury wśród mieszkańców Mystkowa oraz gminy Kamionka Wielka. Co więcej, przyczyni się do zwiększenia oferty kulturalnej na terenie gminy Kamionka Wielka – terenie o utrudnionym dostępie do kultury.

Uczestnicy warsztatów poznali poniższe tańce:
POLKA
CHODZONY
MAZURKA
POLKA W LEWO
POLKI Z PRZYŚPIEWKAMI
TRAMELPOLKA
POLA SUMIONKA
HOLA WALC
SZTAJEREK
WŚCIEKŁA POLKA
WALS SZYBKI
NISKOWIANKA
POLKA MYSTKOWIANKA
WALC STARODAWNY
POLKA Z NOGI
POLKA GWÓŹDŹ
POLKA MAJDERKA
POLKA „ŻYD”

Poniżej materiał podsumowujący warsztaty, który przygotowany został przy współpracy z uczestnikami projektu. Występują w tradycyjnych strojach z okolic Mystkowa.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.