Już w kwietniu rozpoczęliśmy realizację zadania „Dbamy o dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny – cykl warsztatów tanecznych dla członków Zespołu Regionalnego Mystkowianie”.

Zadanie ma na celu prezentowanie i promowanie lokalnych tradycji etnograficznego regionu Sądecczyzny poprzez Zespół Regionalny Mystkowianie, rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski, które będą mieć wpływ na promocję Małopolski (tylko w tym roku zespół będzie prezentował się w Peru, na Słowacji oraz na czterech festiwalach w Polsce).
W ramach zdania zostaną przeprowadzone 3 warsztaty taneczne (w tym trzydniowe zgrupowanie taneczne w Murzasichle) dla członków Zespołu Regionalnego Mystkowianie z Mystkowa (folklor Mieszczan Sądeckich, Pogórzan, Lachów Sądeckich z centralnej części regionu oraz Rusnaków z gminy Kamionka Wielka) oraz przygotowane 3 nowe programy artystyczne, które będą prezentowane przez Zespół.

Adresatami zadania są członkowie Zespołu Regionalnego Mystkowianie (grupa docelowa: 95 osób, kobiety i mężczyźni w wieku 16-87 lat, mieszkańcy powiatów: nowosądeckiego, miasto Nowy Sącz, wielickiego oraz gorlickiego. Warto zaznaczyć, że zadanie jest komplementarne z działaniami Stowarzyszenia Mystkowianie w obszarze wspierania działalności i rozwoju ZR Mystkowianie.
Więcej szczegółów już wkrótce!
————————————
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Autor projektu: Kamil Wiatr