Już wkrótce starujemy z projektem „Chronimy folklor pogranicza lachowsko-pogórzańskiego”, który otrzymał wsparcie w wysokości 12000 zł w ramach otwartego konkursu ofert „Mecenat Małopolski”.
Co przed nami
warsztaty taneczne i wokalne z regionu Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego
warsztaty taneczne z Mieszczan Sądeckich
nowe bluzy sportowe dla członków Zespołu
NIESPODZIANKA pod hasłem „Lachy Sądeckie w Łonlajnie”

Więcej informacji już wkrótce 🌞
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.