Kamil Wiatr na wniosek Stowarzyszenia Mystkowianie został nagrodzony 🏆 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu za działalność na rzecz kultury 😀
Serdecznie gratulujemy ❤ Trzymamy kciuki za kolejne pomysły, projekty oraz ich realizację.

Jest autorem oraz koordynatorem poniższych projektów, które w znacznym stopniu przyczyniły się do promocji oraz ochrony kultury w Mystków:

💚„Na mystkowską modłę” – BO Województwa Małopolskiego
💚„Ochrońmy od zapomnienia folklor pogranicza lachowsko-pogórzańskiego” – Narodowe Centrum Kultury
💚„Ocalić od zapomnienia folklor Mieszczan Sądeckich” – Województwo Małopolskie
💚„Wyjazd Zespołu Regionalnego Mystkowianie na Festiwal w Turcji” – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
💚„Mystkowianie z lachowską kulturą w Turcji” – Województwo Małopolskie
💚„Popularyzacja folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego poprzez zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego Mystkowianie”- Województwo Małopolskie
💚 „Popularyzacja folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego poprzez wydanie płyty z filmem „Na mystkowie grajo…”- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
💚 Organizator wyjazdów Zespołu Regionalnego Mystkowianie na festiwal w Niemczech, Czechach, Węgrzech, Francji (dwukrotnie), Litwie oraz Turcji.
💚 Pomysłodawca folderu o kulturze Lachów Sądeckich oraz Mystkowie.
💚 Autor wniosków dot. odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” oraz Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana dla Zespołu Regionalnego Mystkowianie.
💚 Pomysłodawca projektu „Lachy Sądecie w Łonlajnie”, który kładzie nacisk na upowszechnienie kultury ludowej poprzez narzędzia online.
💚„Chronimy kulturę Lachów Sądeckich na wschodzie regionu” –Narodowe Centrum Kultury
💚„Chronimy folklor pogranicza lachowsko-pogórzańskiego” – Województwo Małopolskie