Zespół Regionalny Mystkowianie (Stowarzyszenie Mystkowianie), Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, Pracownia Stroju Ludowego SzafaETNOgrafa oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ serdecznie zapraszają do udziału w II Przeglądzie Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus , który odbędzie się 18 lutego w Wiejskim Domu Ludowym w Mystkowie.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • dziecięcej – od 7 do 13 lat
 • młodzieżowej – od 14 do 17 lat
 • dorosłych – 18 lat i więcej

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2023 r.:

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy wydarzenia:
Magdalena Dąbrowska, tel. 579 471 134,
Kamil Wiatr, tel. 692 015 332,
ciotcynespiywonie@gmail.com

Karta zgłoszeń oraz regulamin do pobrania poniżej.

Regulamin 2023
Karta Zgloszenia 2023

 

ORGANIZATORZY:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
 • Małopolska
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Pracownia Stroju Ludowego SzafaETNOgrafa
 • Zespół Regionalny Mystkowianie (Stowarzyszenie Mystkowianie)

PATRONAT HONOROWY:

 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego
 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
 • Andrzej Stanek – Wójt Gminy Kamionka Wielka
 • Benedykt Poręba – Kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie
 • Honorowy Patronat Polskiej Sekcji CIOFF®

PRZEGLĄD WSPIERAJĄ:

 • Małopolska
 • Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
 • LGD Korona Sądecka

PATRONAT MEDIALNY:

 • Okiem Fotoreportera
 • RDN Nowy Sącz

________________________________________________

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.