Zespół Regionalny Mystkowianie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej serdecznie zapraszają do udziału w I Przeglądzie Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus , który odbędzie się 19 lutego w Mystkowie.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • dziecięcej – od 7 do 13 lat
 • młodzieżowej – od 14 do 17 lat
 • dorosłych – 18 lat i więcej

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r.:

Dodatkowych informacji udziela koordynator wydarzenia: Kamil Wiatr, tel. 692 015 332, ciotcynespiywonie@gmail.com
Karta zgłoszeń oraz regulamin do pobrania poniżej.

Regulamin
Karta Zgłoszenia

ORGANIZATORZY:

 • Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
 • Pracownia Stroju Ludowego SzafaEtnografa

WSPÓŁORGANIZAOR:

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

PATRONAT HONOROWY:

 • Józefa Szczurek – Żelazko – poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego
 • Honorowy Patronat Starosty Nowosądeckiego
 • Andrzej Stanek – Wójt Gminy Kamionka Wielka
 • Benedykt Poręba – Kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie

PRZEGLĄD WSPIERAJĄ:

                   

PATRONAT MEDIALNY: