We środę, 6 kwietnia w Kinie Kijów w Krakowie już po raz 15 zostali nagrodzeni i wyróżnieni nietuzinkowi seniorzy, aktywnie działający w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy na rzecz lokalnych społeczności. W trakcie uroczystej, jubileuszowej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, poznaliśmy Laureatów XVI i XV edycji tego wyjątkowego konkursu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda i radne województwa Marta Mordarska i Agnieszka Zając.

Seniorem Roku w XIV edycji został kierownik naszego Zespołu: Benedykt Poręba – niestrudzony społecznik wspierający lokalnych seniorów, aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Pasjonat folkloru i założyciel Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, z którym aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach na rzecz społeczności lokalnej oraz promuje dziedzictwo lokalne w regionie i za granicą.

Na zaproszenie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie mieliśmy wielki zaszczyt uświetnić naszym występem Jubileuszową XV Galę Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” pod patronatem Głos Seniora, która odbyła się w krakowskim Kino Kijów.

Wydarzenie promujące postawy ważne społecznie, rozpoczyna cykl inicjatyw składających się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2022 roku. Jak ważne jest współtworzenie warunków do dobrego życia, rozwoju, aktywności i zachowania zdrowia seniorów pokazuje regionalna polityka senioralna ukierunkowana na potrzeby tej grupy społecznej.