Na wniosek

Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadało kierownikowi naszego Zespołu Benedyktowi Poręba odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ❤ Serdecznie gratulujemy❗️

Benedykt Poręba – niestrudzony społecznik, pasjonat folkloru, założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego „Mystkowianie” oraz „Mali Mystkowianie”, wieloletni samorządowiec w gminie Kamionka Wielka. Mieszka w Mystkowie. Z tą przepiękną miejscowością w gminie Kamionka Wielka związany jest od 1963 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również na tej samej uczelni podyplomowe studium bankowości. Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, dyrektorem ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Ceramicznym Biegonice Składy sp. z o.o. Żyłkę społecznika zawsze miał we krwi. Mimo, iż liczy sobie ponad 80 wiosen (urodzony w 1936 roku) nie zamierza rezygnować z tego, co kocha – działać dla ludzi. Czyni to ze wspaniałym efektem na wielu płaszczyznach.

Był radnym gminy Kamionka Wielka. Mandat ten piastował przez trzydzieści sześci lat. W latach 1990 – 1996 pan Benedykt był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kamionka Wielka, od 2002 do 2006 roku przewodniczący RG. Od 1967 roku aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Jest wiceprezesem tej jednostki.

Inicjator nadania szkole w Mystkowie imienia ks. prof. Piotra Poręby. Niestrudzonym pasjonat folkloru. Sądeczanin Roku 2015.

W 1984 roku założyli z żoną Hanną Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie”, a w 2014 roku pan Benedykt założył Zespół Regionalny „Mystkowianie”. Od sześciu lat jest jego kierownikiem. Benedykt Poręba był wielokrotnie odznaczany za działalność społeczną i kulturalną. Otrzymał między innymi Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Srebrne oraz Złote Jabłko Sądeckie, a także Złoty, Srebrny i Brązowy Medal OSP.

Niestrudzony, lokalny patriota, który nie zważając na wiek, wciąż bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, gminnej i powiatowej.

Podczas dotychczasowej pracy w Mystkowie ma na swoim koncie m.in.: Srebrne Żywieckie Serce, Nagrodę Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle, Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana, Brązową Ciupagę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, cztery wyróżnienia regulaminowe Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, Nagrodę Główną Przeglądu Folkloru Sądecczyzny, Grand Prix Międzywojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg„, gospodarz Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim, trzy wyróżnienia na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, I miejsca na Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek” oraz wiele innych nagród w Polsce i za granicą (m.in. w Dąbrowie Górniczej, Gorzowie Wielkopolskim, Baranowie Sandomierskim oraz w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Litwie, Turcji i Węgrzech).

Warto zaznaczyć, że ostatnie lata, wspólnie z choreografem Zespołu poświęcił na odtworzeniu mystkowskiego folkloru. Na podstawie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi oraz starych fotografii udało się w całości zrekonstruować zapomniane (wręcz unikatowe) tańce, zabawy, śpiewy oraz stroje. W ubiegłym roku otrzymał również Medal Województwa Małopolskiego – Polonia Minor.