Wspólnie z Województwem Małopolskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie mamy przyjemność realizować zadanie „Ludowa Brygada 65+”.
Od sierpnia rozpoczęliśmy warsztaty taneczne dla uczestników projektu „Dbaj o swój uśmiech”. Podczas zajęć seniorzy poznają tańce z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego oraz Mieszczan Ziemi Sądeckiej. Zajęcia zostaną poświęcone na poznaniu bogactwa tanecznego i wokalnego Sądecczyzny

Za przeprowadzenie warsztatów tanecznych był odpowiedzialny Patryk Rutkowski – etnolog, antropolog kulturowy, choreograf. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (geografia oraz etnologia i antropologia kulturowa) i Dwuletniego Studium Tańca – specjalizacja Taniec Ludowy organizowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury. Doktorant Uniwersytetu Śląskiego (Szkoła Doktorska). Członek PTL O/Kraków. Ekspert Polskiej Sekcji CIOFF. Wykładowca Kursów dla Instruktorów Tańca Ludowego, szkoleń oraz warsztatów dla zespołów folklorystycznych w Polsce i za granicą. Członek komisji artystycznej, konsultant zespołów. Kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego Mystkowianie i Mali Mystkowianie. Właściciel firmy Szafa ETNOgrafa zajmującej się rekonstrukcją strojów ludowych. Odznaczony Srebrnym Sądeckim Jabłkiem, Medalem Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” oraz Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Zobaczcie efekty pracy naszej cudownej Grupy Starostów podczas Obchodów 700- lecia wsi Mystków praz podczas koncertu „Na ludową nutę…” w Uszwi.

———————————————-
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Autor projektu: Kamil Wiatr